BADANIA MIKROBIOLOGICZNE

Pobrane próbki przekazywane są do niezależnego laboratorium badawczego, gdzie otrzymane wyniki porównywane są z dopuszczalnym zakresem. W ten sposób określa się czy usługa kompleksowego czyszczenia wentylacji przyniosła oczekiwany skutek.


Czystość kanałów wentylacyjnych- metoda wymazowa

Czystość kanałów wentylacyjnych - metoda odciskowa

Badanie czystości powietrza w kanałach wentylacyjnych - metoda sedymentacyjna

Do pobierania wymazówki stosuje się próbnik wykonany z tworzywa sztucznego, zakończone wacikiem z bawełny. Metoda ta służy do oceny czystości powierzchni o znacznym stopniu zanieczyszczenia. Kolejnym sposobem pobrania wymazów są gładkie gąbki, które stosowane są do większych powierzchni. Po pobraniu próbkę pakuje się w sterylne woreczki.

Metoda odciskowa polega na pobraniu próbki za pomocą płytki odciskowej wypełnionej odpowiednim podłożem wzrostowym.  Metodę stosuje się do oznaczania stopnia mikrobiologicznego zanieczyszczenia powierzchni gładkich, płaskich powierzchni produkcyjnych, foli opakowaniowych, wieczek itp.

W metodzie sedymentacyjnej otwarte płytki pozostawia się na 30 minut na wysokości 1 metra od podłogi. Do pobrania próbek stosuje są płytki  zawierające podłoża z neutralizatorami. Zarodki powinny dojrzewać przez 48 godzin w temperaturze 37°C (TSA) lub przez 10 dni w temperaturze 28°C (Sabouraud).

Próbki z powierzchni będącej przedmiotem procesu kompleksowego czyszczenia oraz dezynfekcji pobierane są tuż po zakończeniu czynności.

USŁUGI

Zielone logo protor
  1. pl
  2. en
Mobile menu
Obraz Protor 100%
Czerwona Ikona Youtube Protor
Niebieska Ikona Facebook Protor

+48 510 545 961
protor.uslugi@gmail.com

ul. Heweliusza 11
80-890 Gdańsk

Zielone logo protor