SERVICES

SERVICES

VENTILATION DUCTS OVERVIEW

AIR FLOW MEASURMENT

DISINFECTION 

INSPECTION HATCHES

MICRO BIOLOGICAL TESTING

CLEANING VENTILATION

  • Czyszczenie wentylacji

 

Czyszczenie mechaniczne za pomocą wałka elastycznego i szczotki obrotowej dostosowanej zarówno do kanałów okrągłych jak i prostokątnyc 

  • Badania mikrobiologiczne

 

Pobrane próbki przekazywane są do niezależnego laboratorium badawczego, gdzie otrzymane wyniki porównywane są z dopuszczalnym zakresem

 Montowane są w gotowym kanale wentylacyjnym, w którym wycinany jest otwór wg. załączonego wzorca zgodnie z normą normą PN-EN 12097:2007

 


Rozpylanie wybranego środka biobójczego z atestem metodą zmgławiania

 


Analiza wydajności układu za pomocą instrumentów renomowanej firmy Testo

 


Przegląd instalacji za pomocą kamery endoskopowej

People usually do not think about what is inside the ventilation ducts.
We encourage you to inspect your ventilation free of charge through using from the
contact form.

 

 

What are the advantage of air duct cleaning and disinfection?

✓ improving air quality ✓ improved well-being ✓ lower risk of bacterial growth ✓ longer life of the ventilation system ✓ lower risk of failure
✓ reduction of operating costs

  1. pl
  2. en

Air duct overview using an visual inspection system

Analysis of the system performance with the help of the renowned Testo company

Spraying the selected biocide with a certificate using a fogger

 

 

 

 

 

 

They are mounted in a finished ventilation duct, in which the hole is cut according to attached standard in accordance with the standard PN-EN 12097: 2007

The collected samples are transferred to an independent testing laboratory, where the obtained results are compared with the acceptable range

Mechanical cleaning using a flexible roller and a rotating brush adapted to both round and rectangular ducts

Ul. Heweliusza 11

+48 510 545 961

80-890 Gdańsk

protor.uslugi@gmail.com

©2023 Protor-Vent